Beijing Sinovo International & Sinovo Heavy Industry Co.Ltd.

Công suất khoan 600m Max Torque 3.5knm Công cụ khoan lõi Tốc độ quay cao hơn

gọi hệ
Liên hệ với Nhà cung cấp
Thay đổi ngôn ngữ